Pedaqogika,fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı