Qəbul günləri

                           

                       DİREKTOR

                 LEYLA  İBRAHİMOVA

TƏLƏBƏ VƏ ƏMƏKDAŞLAR ÜÇÜN QƏBUL GÜNLƏRİ:

BAZAR ERTƏSİ:saat 1430-dan   1700-dək

VƏTƏNDAŞLAR ÜÇÜN QƏBUL GÜNLƏRİ:

ÇƏRŞƏNBƏ: saat 1430-dan  1700-dək

e-mail: office@ldhk.edu.az

Faks: 25-5-30-27

Telefon: 25-5-27-09; 25-5-30-59;